Primaire titel: verschil tussen versies

Uit TvMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Meerdere serie met dezelfde titel)
Regel 22: Regel 22:
 
IMDb is voor TvMeter niet bindend. De officiële titel moet gehanteerd worden en het is in het verleden al meerdere keren voorgekomen dat IMDb de internationale titel hanteert.  
 
IMDb is voor TvMeter niet bindend. De officiële titel moet gehanteerd worden en het is in het verleden al meerdere keren voorgekomen dat IMDb de internationale titel hanteert.  
  
== Meerdere serie met dezelfde titel ==
+
== Meerdere series met dezelfde titel ==
  
 
Soms komt het voor dat meerdere series dezelfde titel hebben. Dat is normaliter geen probleem, maar als beide series ook hetzelfde [[jaartal]] dragen, zijn ze niet meer van elkaar onderscheidbaar in indexen. In een dergelijk geval maakt TvMeter gebruik van Romeinse cijfers achter de titel, vergelijkbaar met het systeem dat IMDb hiervoor gebruikt (alleen zet IMDb het Romeinse cijfer na een schuine streep achter het jaartal, terwijl TvMeter het apart tussen haakjes plaatst). De ene serie krijgt dan dus een ''(I)'' achter de titel, de andere een ''(II)''. Dit Romeinse cijfer is bij het toevoegen in een apart dropdown-menu naast het invulveld voor de titel te selecteren.
 
Soms komt het voor dat meerdere series dezelfde titel hebben. Dat is normaliter geen probleem, maar als beide series ook hetzelfde [[jaartal]] dragen, zijn ze niet meer van elkaar onderscheidbaar in indexen. In een dergelijk geval maakt TvMeter gebruik van Romeinse cijfers achter de titel, vergelijkbaar met het systeem dat IMDb hiervoor gebruikt (alleen zet IMDb het Romeinse cijfer na een schuine streep achter het jaartal, terwijl TvMeter het apart tussen haakjes plaatst). De ene serie krijgt dan dus een ''(I)'' achter de titel, de andere een ''(II)''. Dit Romeinse cijfer is bij het toevoegen in een apart dropdown-menu naast het invulveld voor de titel te selecteren.

Versie van 13 aug 2018 om 20:21

De primaire titel van een serie is de titel zoals TvMeter die als paginatitel bij een seriepagina hanteert, en dus ook de titel waaronder een serie vermeld wordt in allerhande lijsten, zoals de top 100, stemoverzichten, updates etcetera. Vanzelfsprekend is het ook de titel zoals die bij een seriepagina in grote letters bovenaan staat. In bijna alle gevallen is de primaire titel op TvMeter gelijk aan de primaire titel op IMDb, wat wil zeggen dat hun beleid, voor zowel de keuze van de primaire titel uit de verschillende in omloop zijnde titels, als voor de spelling ervan, grotendeels door TvMeter gevolgd wordt.

Het beleid van IMDb

Volgens de richtlijnen van IMDb is de primaire titel de oorspronkelijke titel van een serie, in de oorspronkelijke taal, zoals die in de opening credits tijdens de eerste publieke vertoning in beeld was. Ondertitels worden ook meegenomen (ook als ze in gescheiden van de hoofdtitel in beeld verschijnen), en in de primaire titel achter de hoofdtitel geplaatst, gescheiden door een dubbele punt.

Serietitels die een ander alfabet gebruiken dan het Latijnse, kunnen door technische beperkingen echter niet direct ingevoerd worden. Voor titels in een volledig ander alfabet dient hierom een transliteratie te worden toegepast. Russische en Griekse titels kunnen vervolgens nog wel in andere character sets als alternatieve titel ingevoerd worden (in respectievelijk KOI8-R en ISO 8859-7); voor andere talen met een ander alfabet dan het Latijnse blijft de oorspronkelijke schrijfwijze volledig achterwege. Voor (oost-Europese) talen die een uitgebreider alfabet kennen met accenttekens (zoals Ä of Å‚), vervallen deze accenttekens in IMDb's schrijfwijze, waarbij men gewoonweg de letter eronder overhoudt (Kanäl‚ wordt bijvoorbeeld Kanal, ondanks dat dat door een Pool heel anders uitgesproken zou worden). In het geval van titels in een Romaans alfabet (onder andere Pools en Tsjechisch) kan tegenwoordig de schrijfwijze met accenttekens als alternatieve titel worden ingevoerd (in ISO 8859-2).

Op de algemene regel dat de schrijfwijze van titels zoals in de opening credits in beeld overgenomen moet worden overgenomen, zijn echter nog enkele uitzonderingen: Namen van auteurs, ontwikkelaars, productiebedrijven die hun naam als bijvoeglijk naamwoord voor de titel plaatsen, worden in IMDb's spelling weggelaten (Bram Stoker's Dracula wordt dus Dracula). De volledige titel met een dergelijke naam intact, kan als alternatieve titel worden toegevoegd met de markering complete title. Daarnaast worden lidwoorden naar het einde van de titel verplaatst, gescheiden van de rest van de titel door een komma (dus La Strada wordt Strada, La), maar uitgezonderd hiervan zijn Franse en Portugese onbepaalde lidwoorden (dus un, une, des, um en uma). Bij het weergeven van serietitels worden vervolgens Engelstalige lidwoorden (the, a en an) automatisch weer vooraan de titel weergegeven, maar dat is niet de wijze waarop de titels intern in hun database opgeslagen worden. Ten slotte plaatst IMDb de titel eventueel nog tussen aanhalingstekens (voor series en miniseries), en plaatst daarachter tussen haakjes het jaartal van eerste publieke vertoning en eventuele attributen ((TV), (V), etc.); voor de toepassingen van Tveter dient dit echter niet als deel van de titel opgevat te worden (ook de aanhalingstekens niet).

Afwijkingen op TvMeter ten opzichte van IMDb's beleid

Op TvMeter nemen we in principe altijd de keuze voor primaire titel van IMDb over. Om consequent te zijn, plaatsen we op TvMeter een beginnend lidwoord altijd achter de titel, dus ook Engelse lidwoorden die IMDb vooraan weergeeft en Franse en Portugese onbepaalde lidwoorden (IMDb's Un amour de Swann wordt op TvMeter dus Amour de Swann, Un). De hoofdlettering in titels is op TvMeter aan een uitgebreide set regels onderworpen, die niet afhankelijk zijn van de taal van de titel. Bij Engelstalige titels treden er soms verschillen op met IMDb, bij andere talen bijna altijd (vergelijk bijvoorbeeld Bare skyer beveger stjernene op IMDb met Bare Skyer Beveger Stjernene op TvMeter).

Bij titels in vreemde talen (die een toevoeger niet beheerst) kan het echter nog wel eens lastig zijn van elk woord in de titel correct de woordsoort te determineren. In theorie kan gebruik worden gemaakt van woordenboeken (die zijn online voor praktisch alle talen wel beschikbaar), maar op getranslitereerde woorden kan vaak niet gezocht worden, en als men de basale grammatica van een taal niet beheerst, zijn bepaalde woorden vaak niet goed op te zoeken in een woordenboek (zoals bijvoorbeeld het Engelse to in To Catch a Thief). Een goede oplossing voor dit probleem is er eigenlijk niet, maar aangezien het daarbij gaat om talen die veelal onbekend zijn voor TvMeter-gebruikers, is de grootte van het probleem in feite ook beperkt.

Ook bij het wel of niet naar het einde van de titel verplaatsen van lidwoorden wil nog wel eens verwarring ontstaan bij vreemde talen, maar dat is eigenlijk niet nodig. Doordat uitsluitend Engelstalige lidwoorden op IMDb vooraan worden weergegeven, en uitsluitend Franse en Portugese onbepaalde lidwoorden onder een uitzonderingsregeling vallen, kan men veilig aannemen dat alle andere woorden dus niet verplaatst hoeven te worden. Toch denkt af en toe een toevoeger op TvMeter dat bijvoorbeeld het Franse à een lidwoord zou zijn, en dus bijvoorbeeld Bout de Souffle, à geschreven zou moeten worden. Dit is echter niet het geval: Franse onbepaalde lidwoorden (uit de uitzonderingsregel) zijn uitsluitend un, une en des, en alle andere Franse woorden hoeven dus nooit verplaatst te worden (à is een voorzetsel, geen lidwoord). Bepaalde Franse lidwoorden zijn le, l' en la, maar die staan op IMDb (mits men daar geen fouten maakt) al correct achter de titel geplaatst, en dus geen zorg van de toevoeger op TvMeter. Tenslotte horen plaats- of bandnamen met lidwoorden altijd intact gelaten te worden, bv. Le Havre of The Doors.

Het enige probleem dat zich nog wel eens voor wil doen, is dat het verschil tussen een onbepaald lidwoord en het telwoord één niet bepaald kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het Franse un(e): op IMDb staat dit woord altijd vooraan de titel, maar op TvMeter moet een lidwoord naar het einde van de titel verplaatst worden, terwijl een telwoord vooraan blijft staan. Dit onderscheid is op grond van spelling of grammatica niet te maken, maar moet afgeleid worden van context, en dus interpretatie van de titel.

IMDb is voor TvMeter niet bindend. De officiële titel moet gehanteerd worden en het is in het verleden al meerdere keren voorgekomen dat IMDb de internationale titel hanteert.

Meerdere series met dezelfde titel

Soms komt het voor dat meerdere series dezelfde titel hebben. Dat is normaliter geen probleem, maar als beide series ook hetzelfde jaartal dragen, zijn ze niet meer van elkaar onderscheidbaar in indexen. In een dergelijk geval maakt TvMeter gebruik van Romeinse cijfers achter de titel, vergelijkbaar met het systeem dat IMDb hiervoor gebruikt (alleen zet IMDb het Romeinse cijfer na een schuine streep achter het jaartal, terwijl TvMeter het apart tussen haakjes plaatst). De ene serie krijgt dan dus een (I) achter de titel, de andere een (II). Dit Romeinse cijfer is bij het toevoegen in een apart dropdown-menu naast het invulveld voor de titel te selecteren.

Bij de keuze voor de nummering is het het meest praktisch deze gelijk te laten lopen aan IMDb. Belangrijk is hierbij op te merken dat lang niet in alle gevallen waarin IMDb een dergelijk Romeins cijfer vermeld dit overgenomen hoeft te worden: dat is immers uitsluitend nodig als op TvMeter twee series met dezelfde titel uit hetzelfde jaar staan, en niet per se als dat op IMDb zo is. Zolang de op IMDb met een II gemarkeerde serie niet op TvMeter staat, hoeft er dus geen Romeins cijfer ingevoerd te worden. Zodra de tweede, gelijknamige serie alsnog wordt toegevoegd, moet een correctie op de eerste serie verricht worden, om daar alsnog het Romeinse cijfer I te plaatsen. In veel gevallen zal die situatie zich echter nooit voordoen, omdat de tweede serie op IMDb zeer onbekend is of niet toevoegbaar is op TvMeter.

Zie ook