Hoofdpagina

Uit TvMeterWiki
Versie door HALVE TAMME. (Overleg | bijdragen) op 15 nov 2016 om 16:23 (Alternatieve titels)

Ga naar: navigatie, zoeken

Minimaal vereiste informatie voor het toevoegen van een serie:

Minimale informatie:
- Plot van de serie.
- De ontwikkelaar(s).
- Productieland(en).
- Genre(s).
- Poster, cover of still van de serie én het seizoen (dit kan dezelfde afbeelding zijn).
- Uitzenddatum (of jaartal) van de eerste aflevering.
- Zender waarop de serie wordt uitgezonden.

(nog) niet toevoegbaar:
- Series die niet op IMDb staan.
- Non-fictie series, met uitzondering van series die via IMDb en/of Netflix als documentaire zijn aangeschreven, mogen worden toegevoegd, tenzij het tevens een realityshow betreft.
- Erotische series.
- Specials, of series waar alleen een pilot van gemaakt is.
- Mini-series van vijf of minder afleveringen.

IMDb-code

De IMDb-code is de zevencijferige code waarmee IMDb de series in zijn database indexeert. Bij het toevoegen van een serie moet deze code ingevoerd worden, omdat deze wordt gebruikt in de link naar de corresponderende IMDb-pagina die op elke seriepagina op TV-Meter staat. De IMDb-code van een serie is eenvoudig te bepalen door een serie op IMDb op te zoeken, en dan vervolgens naar de url in de adresbalk van je browser te bekijken. Als deze bijvoorbeeld 'http://www.imdb.com/title/tt0903747/' luidt, is de IMDb-code 0903747 (de tt en slashes dus niet meenemen; alleen de zeven cijfers invoeren).
Op dit moment laten we alleen series toe die te vinden zijn op IMDb. Mocht een serie daar niet te vinden zijn is deze (voorlopig) nog niet toevoegbaar.

Seizoen (nummer)

Naast het IMDb-nummer dien je aan te geven welk seizoen van de serie je wilt toevoegen. Dit kan eenvoudig door het nummer van het seizoen in te vullen (1, 2, 3, etc.) Mocht het betreffende seizoen reeds op TV-Meter staan, of reeds in de wacht staan, zal je hier een melding van ontvangen. Dit om te voorkomen dat meerdere mensen dezelfde series/seizoenen toevoegen.

Titel (serie)

In bijna alle gevallen is de primaire titel op TV-Meter gelijk aan de primaire titel op IMDb, wat wil zeggen dat hun beleid, voor zowel de keuze van de primaire titel uit de verschillende in omloop zijnde titels, als voor de spelling ervan, grotendeels door TV-Meter gevolgd wordt.
Om consequent te zijn plaatsen we op TV-Meter een beginnend lidwoord altijd achter de titel, dus ook Engelse lidwoorden die IMDb vooraan weergeeft en Franse en Portugese onbepaalde lidwoorden. De hoofdlettering in titels is op TV-Meter aan een uitgebreide set regels onderworpen, die niet afhankelijk zijn van de taal van de titel.

Hoofdlettering in titels

De hoofdlettering in titels is op TV-Meter gebonden aan een verzameling regels, die precies vastleggen welke woorden wel en welke woorden geen hoofdletter krijgen. In tegenstelling tot IMDb wordt hier geen onderscheid gemaakt naar de taal van de titel, wat betekent dat de hoofdlettering in titels op TV-Meter kan afwijken van de hoofdlettering op IMDb.
In het algemeen gelden de volgende regels in de hieronder staande hiërarchie. Bij tegenstrijdigheden tussen de regels heeft de regel met het laagste nummer dus voorrang.

1. Als een titel van een serie een specifiek afwijkende hoofdlettering voert, nemen wij deze over en vervallen alle andere regels. Het gaat hierbij niet om volledige woorden in hoofdletters of om de hele titel in kleine letters (dat is meer een kwestie van typografie), maar alleen om echt bijzondere hoofdletteringen.
2. Een woord waarvan bij een samentrekking de eerste letter is weggevallen, kan nooit een hoofdletter krijgen.
3. Het eerste en het laatste woord uit de titel krijgen een hoofdletter. Als het eerste woord een lidwoord is, dan ook het tweede woord uit de titel.
4. Het eerste woord van de subtitel krijgt een hoofdletter (dat is het woord na een dubbele punt, liggend streepje, of (anderstalige equivalenten van) het Nederlandse woord 'of').
5. Het eerste woord na een zinscheidend leesteken krijgt een hoofdletter. Niet zinscheidend zijn bijvoorbeeld de komma en de puntkomma.
6. Als de titel wordt voorafgegaan door een naam (van een serie maker, auteur, terugkerend personage etc.) gevolgd door 's of presents (of een vertaling daarvan), dan wel een gedeelte dat andere informatie biedt over de serie makers of de personages die niet in het normale zinsverband van de titel past, krijgt het eerste woord na dat gedeelte een hoofdletter. (dit speelt vooral bij alternatieve titels, aangezien IMDb - en TV-Meter dus ook - dergelijke informatie doorgaans al uit de primaire titel weert).
7. Maak onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters op grond van een indeling naar woordsoort, zoals in de volgende paragraaf beschreven.

Woorden met de volgende woordsoorten krijgen een hoofdletter:
- Zelfstandige naamwoorden (inclusief hoofdtelwoorden en eigennamen).
- Bijvoeglijke naamwoorden (inclusief rangtelwoorden).
- Bijwoorden.
- Werkwoorden in al hun vervoegingen; als het werkwoord bij vervoegen gesplitst wordt, krijgen beide delen een hoofdletter.
- Onderschikkende voegwoorden.
- Voornaamwoorden.
- Tussenwerpsels.

Woorden met de volgende woordsoorten krijgen dus geen hoofdletter:
- Lidwoorden.
- Nevenschikkende voegwoorden.
- Voorzetsels.
- 'Infinitive particles' (voornamelijk het Engelse 'to' als het voor een werkwoord staat).

Alternatieve titels

Alternatieve titels zijn alle titels waaronder een serie bekend is, anders dan de primaire titel. Deze zorgen ervoor dat series met een minder bekende primaire titel (zoals bij Koreaanse of Japanse series) toch goed herkenbaar zijn voor de gebruikers van de site, en tevens leveren ze extra zoektermen voor een zoekopdracht, opdat mensen die een serie alleen onder een minder gangbare titel kennen bij een zoekopdracht toch op de juiste pagina terechtkomen. Dat wil echter niet zeggen dat wij, zoals IMDb (en dan met name hun Alternate Titles Database) alle mogelijke titels van alle mogelijke herkomsten gaan vermelden: alleen in Nederland en Vlaanderen gangbare titels hoeven bij het toevoegen onder de alternatieve titels worden ingevoerd.

Dit behelst de volgende typen alternatieve titels:
- Titels waaronder een serie in Nederland of Vlaanderen op video is uitgebracht, of op televisie is uitgezonden (of in televisiegidsen is aangekondigd).
- Alternatieve Engelstalige titels van Engelstalige series.
- Alternatieve spellingen van de primaire titel.
- Engelstalige titels waaronder niet-Engelstalige series in Nederland of Vlaanderen 'algemeen bekend' zijn.
- 'Complete titles' zoals vermeld op IMDb (zoals Stephen King's It), voorzover in algemeen gebruik.
- Oorspronkelijke titels in het oorspronkelijke alfabet bij titels waarbij de primaire titel een transliteratie is. Dit echter uitsluitend voor Griekse, Russische, Hebreeuwse en Arabische alfabetten; andere alfabetten worden bij een meerderheid van de gebruikers onjuist weergegeven.

Van IMDb moet dus niet worden overgenomen:
- Werktitels.
- Vertaalde titels naar diverse talen, ook niet als dat talen zijn van co-producerende landen.
- 'Promotional abbreviations.'

Hierbij moet nog opgemerkt worden dat de eerdergenoemde positieve lijst voorrang heeft op laatstgenoemde negatieve lijst: als dus een Amerikaanse serie in Nederland op tv komt onder wat oorspronkelijk de werktitel was, dient deze titel toch als alternatieve titel op TV-Meter vermeld te worden.
In tegenstelling tot de primaire titel worden bij de alternatieve titels geen aanvangslidwoorden naar achteraan de titel verplaatst. Omdat IMDb dit wel doet, is het voor de toevoeger dus noodzaak bij het kopiëren van een dergelijke titel handmatig het lidwoord weer vooraan de titel te zetten. In de regel is dat erg makkelijk te herkenen, ook voor talen die men niet beheerst. De andere regels voor opmaak van de primaire titel zijn hier wel onverminderd van toepassing.

Poster (serie)

De poster van een serie is de afbeelding die links op elke filmpagina staat. Dit moet een JPG zijn van tenminste 300 pixels breed, maar bij voorkeur 800 pixels breed (of meer). De minimumhoogte bij 300 pixels breed is 225 pixels, en de maximumhoogte 495 pixels.

De volgende typen bronmaterialen zijn toegestaan als poster:
- De oorspronkelijke poster van een serie uit het land van herkomst (maar niet uit een co-producerend land) met de titel in de oorspronkelijke taal, of een internationale poster met de Engelse titel. We accepteren daarbij uitsluitend posters in het 'standaard' posterformaat, dus geen horizontale posters (quads).
- Een videohoes (vhs, vcd of dvd) van de serie uit het land van herkomst (maar niet uit een co-producerend land) met de titel in de oorspronkelijke taal, of een internationale videohoes met de Engelse titel. Hoezen van video's die twee of meer series tegelijk bevatten, zijn niet toegestaan.
- Een scenefoto (still) uit de film. Als er geen poster en ook geen videohoes van de serie die je wilt toevoegen te vinden is, kun je altijd je toevlucht nemen tot een scenefoto. Knip eventueel de zijkanten af om na verkleinen op een groter plaatje uit te komen (vanwege de beperkte breedte van 300 pixels). Stuur bij stills altijd een link naar de site van herkomst mee (in het commentaarveld bij een toevoeging), opdat de crewleden kunnen verifiëren dat de still inderdaad uit de bewuste serie én seizoen komt.

Niet toegestaan als bronmateriaal zijn:
- Setfoto's (foto's die op de set genomen zijn van de acteurs en soms de crew; dit is een belangrijk verschil met scenefoto's, die uit het eindresultaat komen).
- Posters of videohoezen van meerdere seizoenen.
- Promoplaatjes die er uit zien als simpel knip- en plakwerk en daarom niet voor teaserposter kunnen doorgaan worden niet geaccepteerd.
- Posters met enkel de titel (die worden niet gezien als teaserposter)
- Soundtrackhoezen
- Boekomslagen
- Fan-art (onofficiële posters)
- Opgeblazen posters
- Posters met logo's van websites of andere storende elementen (stickers o.i.d.) die niet op de poster thuis horen.

Voor de poster van de serie geven we de voorkeur aan een algemene poster van de hele serie. Mocht deze niet beschikbaar zijn kan ook worden volstaan met een poster van seizoen 1.

Plotomschrijving (hele serie)

De plotomschrijving van de hele serie is een beknopte indicatie van de plot van de serie. Hierbij gaat het vooral om de aanzet tot de gebeurtenissen in de film, en niet om een volledige beschrijving van de volledige plot; spoilers moeten vermeden worden. Zorg er tegelijkertijd voor dat de plotomschrijving wel representatief is voor de hoofdzaken die zich in de serie gaan ontwikkelen. Duidt personages altijd aan met de namen die ze in de film hebben (of met generieke termen als 'de dokter', 'zijn zoon', etcetera), en niet met de namen van de acteurs. Plotomschrijvingen moeten bij voorkeur een 'gemiddelde' lengte hebben (ongeveer tussen de vijf en de acht regels in het invoerveld); dit komt niet heel precies, maar absurd korte of lange plotomschrijvingen worden geweigerd. Daarnaast moet de omschrijving altijd in het Nederlands, ongeacht de taal waarin de film gesproken is. Let er ook op dat het plot niet subjectief is. Ook zinnen als: "Deze serie ontwikkelt door J.J. Abrams met in de hoofdrol Bruce Willis die bekend is van The Sixth Sense..." dienen vermeden te worden.
Veel meer dan bij berichten is het hier belangrijk een juiste spelling, grammatica en interpunctie te hanteren.

Ontwikkelaar(s)

Dit is de naam die bij Amerikaanse series vaak bij 'created by' te zien is. Dit is dus niet de regisseur of de schrijver. Zijn er geen expliciete "created by" of "ontwikeld door" credits? Pak dan de uitvoerend producenten / executive producers. Het kan dat een serie meerdere ontwikkelaars heeft, deze dienen dan allemaal ingevuld te worden.

Land(en)

Het land van herkomst van een serie is gedefinieerd als het land waar de productiemaatschappij van de serie vandaan komt. Dat is niet per definitie het land waar het grootste deel van de cast en crew vandaan komt, al is dat in praktijk vaak wel het geval. Bij sommige series is er niet een enkel land van herkomst, maar is de serie een samenwerkingsverband tussen meerdere landen. In die gevallen worden simpelweg alle producerende landen onder elkaar gezet, met het meest invloedrijke land voorop. Voor het toevoegen van een serie op TV-Meter, kan in principe de selectie van landen en de volgorde ervan direct van IMDb worden overgenomen.

Genre(s)

De genre-aanduiding is een classificatie-systeem voor filmtypen. Er worden één of twee genres aangegeven om een snelle indruk te geven van de aard van de serie. Op het moment onderscheidt TV-Meter zestien verschillende genres.

Poster (seizoen)

Hier dient de poster, videohoes of een still van het seizoen geplaatst te worden. De eisen hieraan zijn hetzelfde als aan die van de poster van de serie, met uitzondering dat bij een seizoen we de voorkeur geven aan een poster of videohoes van het betreffende seizoen.

Trailer (YouTube)

Hier bestaat de mogelijkheid van het plaatsen van een trailer welke te vinden is op Youtube. Dit is niet verplicht. Probeer altijd een trailer te plaatsen met een zo hoog mogelijke resolutie (720P of 1080P). Indien deze niet beschikbaar is mag een trailer worden geplaatst met een lagere resolutie, mits deze minimaal 360P is.

Acteurs

De acteurs van een serie zijn gedefinieerd als de personen die een rol spelen in de serie. Op TV-Meter geven we niet de volledige cast weer maar slechts drie namen. Kies daarbij de acteurs die het meest in beeld zijn en/of een hoofdrol in het verhaal vervullen. Als een acteur niet in beeld verschijnt, maar uitsluitend zijn stem te horen is (altijd het geval bij animatiefilms, maar soms ook in live-action) wordt zijn naam op de pagina voorafgegaan door de frase 'met de stem(men) van'. Om dit te bereiken moet bij het toevoegen de checkbox 'dit betreft een stemrol' aangevinkt worden achter het invulveld met de naam van de acteur.

Zender (datum)

Dit betreft de zender waar de serie voor het eerst te zien was of zal zijn, dit kan ook in het buitenland zijn. In het pulldownmenu staan een reeks aan zenders op land gesorteerd. Het kan voorkomen dat een bepaalde zender nog niet toegevoegd is. Geef dit dan vooraf aan bij een van de crewleden die de zender dan kunnen toevoegen aan de lijst. Het kan zo zijn dat van een serie een x aantal afleveringen voor het eerst op zender Y te zien zijn zijn geweest en een x aantal afleveringen op zender Z. In dat geval dient dit aangegeven te worden in het commentaarvenster. Een crewlid kan dit dan handmatig aanpassen per aflevering.

Titel (aflevering)

Indien een aflevering een titel heeft dient deze hier ingevuld te worden. We vullen hier de originele titel uit de taal van herkomst is. Engelstalige of alternatieve titels dienen weggelaten te worden. In tegenstelling tot de titel van de serie hoef je hier een beginnend lidwoord niet achteraan de titel te plaatsen. Voor de hoofdlettering in de titels van de afleveringen hanteren we dezelfde regels als die voor de titels van de serie.
Het kan voorkomen dat een aflevering (nog) geen titel heeft of als titel 'Episode 1' 'Episode One', 'Aflevering 1', o.i.d. heeft. In dat geval dient achter het invulveld van de titel het vinkje 'Deze aflevering heeft (nog) geen titel' gebruikt te worden.

Speelduur

Per aflevering dient de speelduur ingevuld te worden. Vaak verschilt de speelduur per aflevering plus of min een paar minuten. Er mag in dat geval voor elke aflevering dezelfde speelduur gehanteerd worden gebaseerd op het gemiddelde. Wanneer de speelduur significant afwijkt (dit komt wel eens voor bij de pilot-aflevering) dient de afwijkende speelduur ingevuld te worden.

Plot (aflevering)

De plotomschrijving van de aflevering is een beknopte indicatie van de plot van de aflevering. Hierbij gaat het vooral om de aanzet tot de gebeurtenissen in de aflevering(en), en niet om een volledige beschrijving van de volledige plot; spoilers moeten vermeden worden. In tegenstelling tot de plot van de gehele serie mag dit plot uit 1 tot 5 regels bestaan. Ook hier geld dat absurd korte of lange plotomschrijvingen worden geweigerd. Daarnaast moet de omschrijving altijd in het Nederlands, ongeacht de taal waarin de serie gesproken is, en is het van belang een juiste spelling, grammatica en interpunctie te hanteren.
Indien er van een aflevering nog geen plotomschrijving beschikbaar is omdat de uitzending ervan in de toekomst ligt dient 'Dit is een toekomstige aflevering, plotomschrijving nog onbekend' aangevinkt te worden. Plots die vertaalt dienen te worden moeten afkomstig zijn van een officiële site, IMDb of Wikipedia. Geaccepteerde talen die u kan en mag vertalen zijn Engels, Frans en Duits.

Jaartal

Het jaartal van een film is het jaar waarin de film voor het eerst publiekelijk vertoond is. Dat is meestal een televisie-uitzending, bioscooprelease of een festivalvertoning. Op TV-Meter wordt dit automatisch ingevuld en hier hoef je dus niets aan te doen.

Crewleden

De crew bestaat uit vrijwilligers die taken achter de schermen verrichten om de site draaiende te houden. Zij dragen er zorg voor dat er geen fraude wordt gepleegd, dat toevoegingen aan de gestelde eisen voldoen, dat onjuiste of wijzigende informatie over series gecorrigeerd wordt, dat discussies in goede banen blijven lopen, dat er geen spoilers zonder spoilertags worden geplaatst, dat de uitzenddata up-to-date blijven, enzovoorts. Op dit moment bestaat de crew uit 9 mensen, die uiteraard niet allemaal dezelfde taken verrichten. Een overzicht van de verschillende crewleden en hun taken is als volgt:


Naam Taken Contact
Jordy admin. Oprichter en eigenaar van TV-Meter privébericht e-mail
HALVE TAMME. moderator, toevoegingen, correcties en beheer wiki-pagina privébericht
Miszmi moderator, toevoegingen, correcties en beheer wiki-pagina privébericht
joolstein toevoegingen en correcties privébericht
Robbie.T. toevoegingen en correcties privébericht
locutus toevoegingen en correcties privébericht
Heino toevoegingen en correcties privébericht
stinissen televisie-overzicht privébericht
neo links naar Moviemeter, MusicMeter, Gamesmeter en BoekMeter privébericht