Plotomschrijving

Uit TvMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Plotomschrijving hele serie

De plotomschrijving van de hele serie is een beknopte indicatie van de plot van de serie. Hierbij gaat het vooral om de aanzet tot de gebeurtenissen in de serie, en niet om een volledige beschrijving van het volledige plot; spoilers moeten vermeden worden. Zorg er tegelijkertijd voor dat de plotomschrijving wel representatief is voor de hoofdzaken die zich in de serie gaan ontwikkelen. Duidt personages altijd aan met de namen die ze in de serie hebben (of met generieke termen als 'de dokter', 'zijn zoon', etcetera), en niet met de namen van de acteurs. Plotomschrijvingen moeten een 'gemiddelde' lengte hebben (tussen de vijf en de acht regels in het invoerveld). Van deze regel kan worden afgeweken indien er niet meer informatie beschikbaar is, in dat geval volstaat een plot van drie of vier lange zinnen. Daarnaast moet de omschrijving altijd in het Nederlands, ongeacht de taal waarin de serie gesproken is. Let er ook op dat het plot niet subjectief is. Ook zinnen als: "Deze serie ontwikkelt door Ryan Murphy met in de hoofdrol Kathy Bates die bekend is van American Horror Story..." dienen vermeden te worden. Veel meer dan bij berichten is het hier belangrijk een juiste spelling, grammatica en interpunctie te hanteren.

Plot afleveringen

De plotomschrijving per aflevering is een beknopte indicatie van het plot per aflevering. Hierbij worden dezelfde regels gehanteerd als bij de plotomschrijving bij de gehele serie, maar hier wordt minder streng gekeken naar de gemiddelde lengte. Een plot dient wel altijd voorzien te zijn van minimaal twee (lange) zinnen. Iedere aflevering dient voorzien te zijn van een Nederlands plot. Wij zijn op TvMeter coulant met het toestaan van lopende seizoenen, maar hierbij wordt van de gebruiker wel verwacht dat hij zelf de plots tijdig invoert (hooguit op de dag dat de aflevering op de oorspronkelijke zender wordt uitgezonden). Er wordt een automatische toevoegstop opgelegd indien dit niet gebeurt. Zodra het plot is ingediend, wordt de toevoegstop opgeheven. Bij herhaaldelijk niet nakomen van het aanvullen van de plots, zal er een waarschuwing volgen van één van de moderators. Ook kunnen zij ervoor kiezen om een toevoegstop op te leggen, al dan niet tijdelijk.