Plotomschrijving

Uit TvMeterWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Plotomschrijving hele serie

De plotomschrijving van de hele serie is een beknopte indicatie van de plot van de serie. Hierbij gaat het vooral om de aanzet tot de gebeurtenissen in de serie, en niet om een volledige beschrijving van het volledige plot; spoilers moeten vermeden worden. Zorg er tegelijkertijd voor dat de plotomschrijving wel representatief is voor de hoofdzaken die zich in de serie gaan ontwikkelen. Duidt personages altijd aan met de namen die ze in de serie hebben (of met generieke termen als 'de dokter', 'zijn zoon', etcetera), en niet met de namen van de acteurs. Plotomschrijvingen moeten een 'gemiddelde' lengte hebben (tussen de vijf en de acht regels in het invoerveld). Van deze regel kan worden afgeweken indien er niet meer informatie beschikbaar is, in dat geval volstaat een plot van drie of vier lange zinnen. Daarnaast moet de omschrijving altijd in het Nederlands, ongeacht de taal waarin de serie gesproken is. Let er ook op dat het plot niet subjectief is. Ook zinnen als: "Deze serie ontwikkelt door Ryan Murphy met in de hoofdrol Kathy Bates die bekend is van American Horror Story..." dienen vermeden te worden. Veel meer dan bij berichten is het hier belangrijk een juiste spelling, grammatica en interpunctie te hanteren.

Plot afleveringen

De plotomschrijving per aflevering is een beknopte indicatie van het plot per aflevering. Hierbij worden dezelfde regels gehanteerd als bij de plotomschrijving bij de gehele serie, maar hier wordt minder streng gekeken naar de gemiddelde lengte. Plotomschrijvingen bij een aflevering zijn niet verplicht, maar worden wel gewaardeerd. De teksten worden grotendeels middels een script ingeladen. Het is niet toegestaan om Engelse plotomschrijvingen te plaatsen.